måleravlesning innlogging.JPG

Nye rutiner ved pålogging til min side / måleravlesning

04.08.2015

Du kan nå logge inn med e-post adresse og passord. Din gamle pinkode kan brukes inntil du endrer denne. Mer informasjon om Min side

strøm

Endring i nettleiepriser

03.07.2015

Forbruksavgiften øker 1. juli 2015 med 0,5 øre/kWh fra 13,65 øre/kWh til 14,15 øre/kWh. Alle prisene er eksklusiv merverdiavgift. I den forbindelse justerer Jæren Everk sine nettleiepriser tilsvarende. Mer informasjon om nettleieprisene

2015-06-08 13.11.46.jpg

Isvannsentralen til nye Loen i rute

11.06.2015

Arbeidene med å flytte maskinene har gått veldig bra. Går alt etter planen vil de flyttede maskinene testkjøres tidlig i neste uke - to uker før fremdriftsplanen.

Kontakt oss

51 79 95 00
Åpningstider:
mandag - fredag kl. 07.30 - 15.00
Feilmelding utenom kontortid:
 970 54 720