Lynnedslag2.jpg

Unngå skader på utstyr i tordenvær

19.07.2016

Lynnedslag kan gjøre stor skade på telefoner, PC-er, modemer, bredbåndsutstyr og annet teleteknisk utstyr. En stor del av feilene som oppstår på grunn av lynet kan unngås med et enkelt grep. Det er å koble fra alt elektronisk utstyr, både...

brannskadet varmtvannsbereder.jpg

Brannfarlige varmtvannsberedere!

31.05.2016

Flere typer varmtvannsberedere som OSO Hotwater produserte i perioden 2009 til 2011 har en elektrisk tilkobling hvor det er fare for overoppheting og i ytterste konsekvens brann.

smart strøm.png

Utrulling av smarte målere!

12.04.2016

Jæren Everk starter utskiftingen til nye digitale strømmålere hos våre kunder. Målerbyttene vil foregå områdevis og du kan sjekke når vi kommer til ditt område

Kontakt oss

51 79 95 00
Åpningstider:
mandag - fredag kl. 07.30 - 15.00
Feilmelding utenom kontortid:
 970 54 720