Nye Opstad transformatorstasjon spenningsettes

Klikk for stort bilete Birger Høyland Det er stor aktivitet på Opstad transformatorstasjon for tiden. Byggearbeidet er i sluttfasen. Alle elektriske anlegg inne på stasjonen er spenningssatt og sluttesting av vern og datakommunikasjon er i full gang.

Linjen fra Bjerkreim til Opstad er ferdig og spenningssatt. Dette er en milepæl. Første stasjon med 132 kV i Hå kommune og Jærnettet.

I løpet av en periode på tre uker skal den nye transformatorstasjonen settes i drift og den gamle stasjonen blir da lagt strømløs når den nye tar over i slutten av neste uke.

Omkobling for Jæren Everks kunder vil skje uke 47. Berørte kunder blir varslet dersom det blir nødvendig med strømstans på grunn av arbeidet.

Det er en historisk begivenhet at vi nå går over på et nytt og høyere spenningsnivå i regionalnettet. Dette vil gi betydelig økning i kapasitet i strømnettet som er av stor betydning for å få til videre vekst og elektrifisering av samfunnet.

På nyåret skal den gamle stasjonen rives etter at transformatorer og elektrisk anlegg er demontert og fjernet.