Nye Opstad transformatorstasjon

Klikk for stort bilete Lyse elnett Styret i Jæren Everk har vedtatt en investeringsramme i forbindelse med ny Opstad transformatorstasjon og godkjent fremdriftsplanen der utbyggingsprosjektet skal ferdigstilles i mars 2021.

Det er Jæren Everk og Lyse Elnett i lag som skal bygge ny transformatorstasjon på Opstad. Transformatorstasjonen skal erstatte eksisterende stasjon.

Jærentreprenør AS skal stå for bygg og grunn og første spadestikk skal etter fremdriftsplanen være i april 2019.

Fornying og oppgradering av regionalnettet på Jæren er et stort prosjekt som går over mange år. Prosjektet blir inndelt i flere delprosjekter og oppgradert i etapper. Arbeidet med delprosjekter pågår parallelt. Ny transformatorstasjon på Opstad er et av delprosjektene.

Du kan lese mer om fornyingen og oppgraderingen av regionalnettet på Jæren på Lyse Elnett sine sider.

Fann du det du leita etter?