Oppgradering av strømnettet

Klikk for stort bileteNye Opstad transformatorstasjon. Mot nord-vest.   Hvordan ser det ut når en helt ny transformatorstasjon skal bygges?

I videoen under kan du se hvordan starten på byggeprosessen er og hvor langt vi har kommet.

Jærentreprenør AS er i gang med byggingen av Opstad transformatorstasjon. Den nye stasjonen skal erstatte dagens stasjon, og eies av Lyse Elnett og Jæren Everk.

I henhold til tidsplan er det halvannet års byggetid på stasjonen. Det er Jærentreprenør som utfører grunnarbeid og bygg, samt skal rive gammel stasjon.

Det går med 125 tonn armering og ca 7000 kvadrat med dekke skal støpes. Når arbeidet med å reise bygget starter i desember blir det benyttet betongelementer, så da vil arbeidet gå raskt framover.

Skal regionen få til elektrifisering av både transportsektor og andre bransjer er det viktig at strømnettet er robust og har nødvendig kapasitet for næringsutvikling. Den storstilte oppgraderingen av hovedveiene i strømnettet i Sør-Rogaland skal bidra til det.

Mer informasjon om Opstad Transformatorstasjon

Oppgradering av strømnettet

Strømnettet oppgraderes for å sikre strømforsyningen til Jæren de neste 50 årene. Hvordan ser det ut når en helt ny transformatorstasjon skal bygges? 🔨⚡ Jærentreprenør ASer i gang med byggingen av Opstad transformatorstasjon i Hå kommune som Lyse eier sammen med Jæren Everk.

Publisert av Lyse Fredag 4. oktober 2019

Forside