Driftsmeldinger
Publisert 18.05.2021

På grunn av nødvendig arbeid, vil det bli strømstans onsdag 19.05.2021, i tidsrommet 12:00-13:30, i området Friestad.

Publisert 23.03.2021

Kunder i området Sannarvågen hyttefelt kan i løpet av 23.-26. mars oppleve en mindre strømstans. Grunnen er at kabelskap i området fornyes. Strømstansene vil være innenfor normal arbeidstid 07:30 – 15:00. 

Publisert 23.03.2021

På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans onsdag 24.03.2021,  i tidsrommet 12:00 – 13:00, i området Odland, Varhaug.

Publisert 18.02.2021


På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans fredag 19.02.2021 i tidsrommet kl. 12:00 – 13.00  i området fra Skretting-Jorenkjøl.
Hilsen Jæren Everk

Publisert 14.01.2021

På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans fredag 15.01.2021 i tidsrommet 12:00-14:00  i området Ualand.

Publisert 24.11.2020

Onsdag  25.11.20:   På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans i tidsrommet 12:00-13:00, for kunder på Ualand, Varhaug

Torsdag   26.11.20:  På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans i tidsrommet 15:00-16:30, for kunder i området Brd. Sirevåg, Vågen-Sirevåg.                                                         For Hå kommune blir strømskap på kai ved Brd.Sirevåg og veilys berørt.

Torsdag   26.11.20:  På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans tidsrommet 22:30-00:30 for kunder i Jærvegen 72-51.

Fredag     27.11.20: På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans i tidsrommet 09:00-13:00 for kunder på Ualand, Varhaug

 

Publisert 19.11.2020

Pga nødvendige omkoblinger i vårt høgspent-nett blir det en kortvarig strømstans i kveld kl.23:00-23:05.

Området som blir berørt er kunder med postnummer 4360, unntatt kunder langs med fv44. (Grødaland-Husveg)

 

Publisert 29.10.2020

På grunn av nødvendig arbeid, vil det bli strømstan,s lørdag 31.10.2020 i tidsrommet 09:00-15:00, i området Skulehagen, Vigrestad.

Publisert 27.10.2020

På grunn av nødvendig arbeid, vil det bli strømstans onsdag 28.10.2020 i tidsrommet 11:30-15:00, i området Skretting-Jorenkjøl. 

 

 

Publisert 13.10.2020

På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans onsdag 14.10.2020, i tidsrommet 12:00-14:00,  i området Kvasselvbakken-Rongavegen, Varhaug