VARSEL OM STRØMSTANS

Pga nødvendige omkoblinger i vårt høgspent-nett blir det en kortvarig strømstans i kveld kl.23:00-23:05.

Området som blir berørt er kunder med postnummer 4360, unntatt kunder langs med fv44. (Grødaland-Husveg)