VARSEL OM STRØMSTANS

Onsdag  25.11.20:   På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans i tidsrommet 12:00-13:00, for kunder på Ualand, Varhaug

Torsdag   26.11.20:  På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans i tidsrommet 15:00-16:30, for kunder i området Brd. Sirevåg, Vågen-Sirevåg.                                                         For Hå kommune blir strømskap på kai ved Brd.Sirevåg og veilys berørt.

Torsdag   26.11.20:  På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans tidsrommet 22:30-00:30 for kunder i Jærvegen 72-51.

Fredag     27.11.20: På grunn av nødvendig arbeid vil det bli strømstans i tidsrommet 09:00-13:00 for kunder på Ualand, Varhaug