VARSEL OM STRØMSTANS

Kunder i området Sannarvågen hyttefelt kan i løpet av 23.-26. mars oppleve en mindre strømstans. Grunnen er at kabelskap i området fornyes. Strømstansene vil være innenfor normal arbeidstid 07:30 – 15:00.