Det lokale el-tilsyn (DLE)

Klikk for stort bilete

Jæren Everk er som netteier pålagt ved lov å føre tilsyn med de elektriske anlegg som er tilkoblet sitt forsyningsnett i Hå kommune. Det formelle navnet på denne tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE).

DLE-ansvarlig ved Jæren Everk er Birger Høyland.

Jæren Everk anser elsikkerhetsarbeidet som en viktig del av vår kundeservice.

EL-tilsynet hos Jæren Everk står årlig for flere boligkontroller, dette for å sikre deg og dine for å unngå brann og elektriske farer.

Jæren Everk har inngått avtale med Frost Kraftentreprenør AS til å utføre de lovpålagte tjenestene frem til og med 2018.

Hovedoppgavene for Det Lokale Eltilsyn (DLE) er:

 • Stikkprøvekontroller på elektriske anlegg i næringsbygg, boliger, hytter og andre anlegg tilknyttet Jæren Everks nett
 • Gratis veiledning i elsikkerhet til alle våre kunder
 • Internkontroll i bedrifter
 • Bistand i forbindelse med brannetterforskning
 • Motarbeide kriminalitet i arbeidslivet

Hva gjør vi?

 • Vi driver elsikkerhetsarbeid etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB er en offentlig tilsynsmyndighet som er underlagt Justis- og politidepartementet.
 • Vårt tilsyn er risikobasert, dvs. at vi bruker våre ressurser der vi tror det gir størst elsikkerhetsgevinst.
 • Vi bevisstgjør om farene ved bruk av elektrisiteten.
 • Vi kan veilede i elsikkerhetsspørsmål, gi informasjon, undervise og holde foredrag.
 • Vi bistår politiet ved etterforskning av branner eller andre ulykker som kan ha elektrisk årsak.
 • Vi bistår Mattilsynet, brannvesenet, Statens Vegvesen, Arbeidstilsynet, Politiet , og andre offentlige etater i bekjempelse mot arbeidslivskriminalitet.

For informasjon relatert til el-sikkerhet i hjemmet sjekk DSBs egne sider.