Det lokale el-tilsyn (DLE)

Gammel lavspentlinje på Lerbrekk - Klikk for stort bilete

Jæren Everk er som netteier pålagt ved lov å føre tilsyn med de elektriske anlegg som er tilkoblet sitt forsyningsnett i Hå kommune. Det formelle navnet på denne tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE).

 

DLE-ansvarlig ved Jæren Everk er Birger Høyland.

 

Jæren Everk anser elsikkerhetsarbeidet som en viktig del av vår kundeservice.

 

Jæren Everk har inngått avtale med Frost Kraftentreprenør AS til å utføre de lovpålagte tjenestene frem til og med 2018.

 

EL-tilsynet hos Jæren Everk står årlig for flere boligkontroller, dette for å sikre deg og dine for å unngå brann og elektriske farer.

 

Hovedoppgavene for Det Lokale Eltilsyn (DLE) er:

  • Stikkprøvekontroller på elektriske anlegg i næringsbygg, boliger, hytter og andre anlegg tilknyttet Jæren Everks nett
  • Gratis veiledning i elsikkerhet til alle våre kunder
  • Internkontroll i bedrifter
  • Bistand i forbindelse med brannetterforskning

 

Hva gjør vi?

  • Vi driver elsikkerhetsarbeid etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB er en offentlig tilsynsmyndighet som er underlagt Justis- og politidepartementet.
  • Vårt tilsyn er risikobasert, dvs. at vi bruker våre ressurser der vi tror det gir størst elsikkerhetsgevinst.
  • Vi bevisstgjør om farene ved bruk av elektrisiteten.
  • Vi kan veilede i elsikkerhetsspørsmål, gi informasjon, undervise og holde foredrag.
  • Vi bistår politiet ved etterforskning av branner eller andre ulykker som kan ha elektrisk årsak.

 

For informasjon relatert til el-sikkerhet i hjemmet sjekk DSBs egne sider

Sist endra 24.03.2017
Fann du det du leita etter?

Elsikkerhet