Elsikkerhet i fokus

Klikk for stort bilete

Det elsikkerhetsarbeidet som DLE er pålagt å utføre, kan inndeles i følgende målområder:

  • Kontroll av elektriske installasjoner og utstyr i private boliger, kombinert med informasjon om sikker bruk av elektrisiteten.
  • Kontroll og oppfølging av elektroinstallatørenes arbeider
  • Informasjon- og opplysningsvirksomhet i skoler, lag og foreninger
  • Kontroll med omsetning av elektrisk utstyr for å sikre at det utstyr som omsettes oppfyller gjeldende sikkerhetskrav
  • Revisjon og verifikasjon av virksomheter
  • Bistå eiendomsmeglere med opplysninger om heftelser på boliger
  • Bistå i brannetterforskning
  • Oppfølging av ulykker med elektrisk årsak

Vi arbeider i henhold til instruks utarbeidet avDirektoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). På bakgrunn av den årlige instruksen utarbeides lokale planer tilpasset våre forhold.

DSB er forvaltningsmessig overordnet nettselskapet. Tilsynsarbeidet som utføres av oss er å regne som en del av den offentlige forvaltningen, og er følgelig underlagt forvaltningslovens bestemmelser.