NEK 399 Tilknytningspunkt Elnett og Ekomnett

Klikk for stort bileteOm NEK 399

NEK 399-1:2014 er en norm som skal sikre ett enhetlig utformet grensesnitt mellom almene el- og ekomnett og installasjon i boligbygg. Normen beskriver utforming av grensesnitt, eierskap og plikter samt beskriver tilrettelegging for koordinert jording og måling av energiforbruk. 

Ikrafttreden

NEK 399-1:2014 skal benyttes for alle nye boliger og fritidsboliger som er prosjektert etter 01.01.2015. Anlegg som er prosjektert før denne dato, etter gammel NEK 400 kan utføres i henhold til gammel norm.

 

Retningslinjer

Jæren Everk forholder seg til normen gjennom de beskrivelser som er gitt i REN-blad 4003, måling krav til tilgang og plassering, samt REN-blad 4120, kundetilknytning- boliginstallasjon- Installatørblad.

Følgende punkter presiseres:

  • Hver bolig/rekkehusleilighet skal ha egen stikkledning og tilknytningsskap, stikkledningen er kortslutningssikret i E-verkets nett.
  • Plassering av skapet gjøres av bygningseier i samråd med installatør, men det er ønskelig at E-verket involveres for å unngå løsninger som er lite hensiktsmessige. Eks lange stikkledninger, vanskelig tilkomst til skap osv.
    Hvis plassering ikke er avklart vil Jæren Everk legge stikkledning i tamp innenfor tomtegrense.
  • Tilknytning etter NEK 399 gjelder for installasjoner med maks OV 80A.
  • Løsning med to parallellkoblede OV etter måler er ikke ønskelig i anlegg tilknyttet Jæren Everk sitt nett.
  • Overgang TN-C til TN-S gjøres i tilkoblingspunkt.
  • For eksisterende installasjoner gjelder NEK 399 ved vesentlig ombygging, som eksempel total utskifting av anlegg inkl. kortslutningsvern og sikringsskap. Ved omlegging av stikkledning fra luftnett til jordkabel må saken vurderes individuelt.


Jording

Tilknytningsskap skal tilkobles byggets jordelektrode, PEN-leder i stikkledning tilkobles samme jordingspunkt.

For ytterligere info, ta kontakt med Jæren E-verk.


RENblader

REN har utviklet Installatør, RENs produkt for små installatørbedrifter. Produktet er spesial-tilpasset bedrifter som utøver installasjon. Det gis det tilgang til et utvalg RENblader som installatører vil ha bruk for i sitt daglige virke.

De installatørbedriftene som ønsker tilgang til RENblader anbefales å abonnere på produkt "Installatør" hos REN.