Melding om installasjonsarbeid

Klikk for stort bilete

 Elsmart Nettmelding

Raskt og enkelt med Elsmart

Jæren Everk bruker web-verktøyet Elsmart for effektiv, elektronisk håndtering av melding om installasjonsarbeid. Elsmart gjør det enklere for installatører og følge med på hvor saken er i vårt system.

Dette innebærer:

 • Elektronisk registrering av melding og melding om måleroppsett.
 • Elektronisk svar på melding fra nettselskapet.
 • Elektroentreprenøren kan til enhver tid følge status på sin melding hos nettselskapet.
 • Elektroentreprenøren ser hvem som er saksbehandler i nettselskapet.
 • Elektroentreprenøren har tilgang til alle sine arkiverte meldinger inklusiv vedlegg
 • Vedlegg kan enkelt lastes inn i meldingen.
 • Standardiserte vedlegg kan lastes opp fra mal i systemet.
 • Raskere responstid.
 • Online kommunikasjon mot elektroentreprenøren.
 • Å melde seg inn og bruke systemet har ingen kostnader for elektroentreprenøren.

Tilgang til Elsmart

For å få tilgang må elektroentreprenøren registrere seg i Elsmart.

Hjelp til registrering i Elsmart.

Melding om arbeid/installasjonsarbeid

I henhold til FEL § 14 skal det sendes melding til netteier/DLE (eller i visse tilfeller til DSB) før utførelse og endringer av anlegget påbegynnes.

For opplysninger og meldingens innhold henvises det til Energi Norge AS komplette installasjons-/tilknytningsregler.

Meldinger

Ved nymontasje og før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon skal det sendes melding til nettselskapet. Meldingen skal sendes elektronisk. 6.2.1 Forhåndsmelding sendes alltid ved nyanlegg, endring av stikkledning, utvidelser eller når belastningsøkningen fører til økning av overbelastningsvern (OV).

Før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon skal netteier ha gitt sitt samtykke på forhånd (navn angis på ferdigmelding).

Ferdigmelding skal sendes ved nyanlegg, endring/utvidelse av stikkledning og etter ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon.

Netteier skal ikke spenningssette/tilkoble en installasjon/anlegg før ferdigmelding foreligger.

Viktig med riktige vedlegg

Her er en generell oversikt over de vedlegg som skal ligge ved en komplett utfylt "Melding om installasjon":

 • Nettleiebestilling ved nytilknytning med underskrift fra den nye kunden
 • Situasjonskart (målestokk 1:500) målsatt med avstander til faste punkter i terrenget
 • Ved utvidelser, nybygg- og rehabiliteringsprosjekter av installasjoner med overbelastningsvern over 3X40A må det fremlegges energi- og effektbudsjett for installasjonen

Det er ulike krav til vedlegg som skal følge med en melding alt etter hvilken type arbeider som skal utføres. Maler for nettleiebestilling og energi og effektbudsjett finnes tilgjengelig i meldingssystemet Elsmart.

Husk at vedleggene må legges ved når du registrerer inn "Melding om installasjonsarbeid". Er vedleggene riktige fra starten av unngår du at saksbehandlingen tar lenger tid fordi vi må avvise meldingen i systemet.

Når er det ikke behov for å sende inn melding om installasjonsarbeider

For mindre utvidelser og forandringer som ikke medfører bruksendringer og som ikke berører vern mot overstrøm herunder vern mot overbelastning, kortslutning og måleinstallasjon er det ikke nødvendig å sende melding.

Større provisoriske anlegg skal også meldes.
(Med større provisoriske anlegg menes alt som er større enn vanlig byggestrømskap ved Jæren Everk, dvs: OV er større enn 3x32A).