Byggestrømskap

Klikk for stort bilete

Jæren Everk leier ut byggestrømskap for montering i Hå Kommune.

Byggestrømskap har sikring på maks 4 x 32Amp / 400Volt.

Byggestrømskapene er beregnet for midlertidig strøm til mindre anlegg i en byggeperiode.

Forespørsel om leie av byggestrømskap gjøres ved å sende inn følgende skjema: «Forespørsel om midlertidig byggestrøm (DOCX, 29 kB)».

Etter mottatt forespørsel vil kunden få oversendt tilbud om leie av byggestrømskap. Ved skriftlig bestilling vil skapet bli montert og spenningssatt.
 

Vilkår for leie av byggestrømskap

Byggestrømskap er under leietakers ansvar så lenge det leies og feil/mangler meldes til Jæren Everk umiddelbart. Reparasjoner utføres av Jæren Everk og kostnader faktureres kunden etter medgått tid og materiell.
Kunde har ansvar for å låse skapet  i leieperioden.

For leieperioder utover 1 år vil byggestrømskapet bli kontrollert av Jæren Everk for hvert påbegynt år. Leietaker blir fakturert og må betale kostnadene.

Leveringstid

Normal svartid er innen 3 virkedager fra forespørsel er mottatt.
Normal leveringstid er innen 3 virkedager fra bestilling er mottatt.

Kostnader og priser

Utlevering/innhenting av skap: Kr 3 750,- (3 000,- eks mva)
Leie pr døgn: Kr 16,25 (13,- eks mva)
Feilsøking bestilt av kunde faktureres etter medgått kost.
Reparasjon ved skade påført av kunde faktureres etter medgått kost.

Anleggsbidrag, som  innbefatter nødvendig befaring, saksbehandling, kobling og installasjon for tilknytning til eksisterende el-nett, faktureres kunden etter medgått tid og materiell.

Byggestrømskapet plasseres normalt i umiddelbar nærhet av nærmeste tilgjengelige tilkoblingspunkt ut i fra anleggsadresse. Annen plassering vil medføre ekstra kostnader for kunden.

Kunden må dekke alle kostnader om det blir nødvendig med nytt el-nett for tilkoblingen.

Nettleie og kraft kommer i tillegg.