Flytting/overtakelse av bolig

Klikk for stort bilete

Hvis du skal flytte er det viktig at du melder fra til oss slik at du slipper å betale nettleie for en bolig du har flyttet fra.  Husk, at ved manglende oppsigelse av nettleieavtalen, er  du som nettkunde ansvarlig for nettleien inntil ny avtale er inngått med annen nettkunde. 

Endringsskjema nettleie (DOC, 62 kB)  (changing grid rental contracts (DOC, 64 kB))  benyttes ved bestilling og/eller oppsigelse av nettleieavtalen med Jæren Everk.

Utflytter og innflytter kan registreres på samme skjema.  Ved overtakelse vil målerstand og dato, som er avtalt mellom de to partene, være gjeldende.

Hvis dette ikke er mulig, eller det er uklart hvem skal skal overta, må Jæren Everk få tilgang til måleren og eventuelt stenge anlegget.

Dersom nettkunden flytter eller på annen måte blir avskåret fra å benytte nettet, kan avtalen sies opp med 14 dagers varsel.

Vi viser for øvrig til Energibransjens standardvilkår for tilknytning, nettleie og levering av elektrisk kraft.

Skal du overta bolig?

Benytt endringsskjema nettleie (DOC, 62 kB),  eller kontakt vårt kundesenter. Vi trenger måleravlesing på innflyttingsdato, fullstendig navn, fakturaadresse, fødselsdato, mobilnummer, eventuelt epostadresse.

Husk at du må sørge for å bestille strøm i tillegg.

 

Dersom noe er uklart, ta gjerne en telefon til oss, så hjelper vi deg!