Gravemelding og kabelpåvisning

Klikk for stort bilete

Bestillingsskjema gravemelding

Gravemelding, Jæren Everk

 Prøv å beskrive arbeidet som skal gjøres grundig. Skal du grave på en bestemt tomt er det en fordel å beskrive hvor på tomten det skal graves f.eks. "på sørsiden av huset". Skal det graves over større områder er det viktig å gi en beskrivelse av området det skal graves i. Legg gjerne med et kart. Prøv å beskrive arbeidet som skal gjøres grundig. Skal du grave på en bestemt tomt er det en fordel å beskrive hvor på tomten det skal graves f.eks. "på sørsiden av huset". Skal det graves over større områder er det viktig å gi en beskrivelse av området det skal graves i. Legg gjerne med et kart.
Felt merka med * må fyllast ut

* Det er dessverre ikke mulig å sende inn vedlegg i lag med skjemaet.
Kart eller andre vedlegg sendes på epost til gravemelding@jev.no

 

Gravemelding

Hos oss får du detaljerte opplysninger om hvor det ligger kabler i det aktuelle området. Er det kabler i nærheten av der det skal graves, vil kabelpåvisere komme på stedet og markere hvor kablene ligger.

Du må innhente tillatelser i forkant slik at du er sikker på at kabler ikke blir ødelagt. Dette gjelder også ved oppsetting av påler, gjerder og slike mer hverdagslige ting.

Jæren Everk samarbeider med Lyse når det gjelder gravemelding og kabelpåvisning i Hå kommune. Du trenger ikke levere egen gravemelding til de.

 

Gravemelding er gratis dersom det bestilles i henhold til frister.
Jæren Everk krever minst 1 arbeidsdags varsel.
Dersom du må ha gravemeldingen tidligere koster det kr. 1500,-.

Vær oppmerksom på at gravemeldingen er gyldig i 1 måned.

 

Kabelpåvisning

Kabelpåvisning er gratis dersom det bestilles i henhold til frister.

Jæren Everk krever minst 1 arbeidsdags varsel.
Dersom du må ha gravemeldingen tidligere koster det kr. 1500,-.

 

Entreprenør/kunde har selv ansvaret for å vedlikeholde merkingen når vi har påvist kabel.

 

Arbeid nær spenningsførende anlegg

Prosedyre for entreprenører og andre ved arbeid nær spenningsførende anlegg tilhørende Jæren Everk (PDF, 246 kB)

 

Arbeid i nærheten av høyspentlinjer

Vi gjør også oppmerksom på at Jæren Everk skal varsles dersom du planlegger arbeid med anleggsmaskiner innenfor 30m fra ei høyspentlinje. Kontakt oss da på tlf 51 79 95 00.

 

Den som graver har ansvaret

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser, både med hensyn til skade på mennesker og utstyr, og ved at deler av samfunnet blir uten strøm i kortere eller lengre perioder.

 

Dersom anleggsarbeidet forårsaker skade på 3. parts eiendom, Jæren Everks anlegg eller avbrudd i strømforsyningen, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader i de tilfellene det kan påvises uaktsomhet. Dette vil gjelde både reparasjonskostnader og kostnader i forbindelse med kompensasjonen (KILE-tapet) nettselskapet skal betale kundene. Erstatningsbeløpene kan i verste fall bli på flere hundre tusen kroner.

 


Ta forholdsregler - spør før du graver!