Meld fra om mørke gatelys

Klikk for stort bilete

Vi sørger for at det lyser der det skal - når det skal! 

Ved feil på gatelys i kommunen, vennligst meld fra her

Du kan også melde fra på epost, post@jev.no

 

Jæren  Everk  har avtale med Hå kommune om drift og vedlikehold av ca 4200 gatelys i kommunen.

Det er en viktig og krevende oppgave å opprettholde et godt vedlikehold over lang tid.

Riktig belysning ivaretar hensyn til sikkerhet og trygget.Enkeltvise mørke lys skal skiftes innen den tid som er avtalt med oppdragsgiver.

Kommunen utarbeider årlig en trafikksikkerhetsplan som blir politisk behandlet. Planen inneholder mellom annet prioriterte områder for gatelys.

Det er Fylkeskommunen ved Statens vegvesen som har ansvar for fylkesveier som går gjennom kommune, men Hå kommune kan likevel ha bygd eller ha ansvar for gatelys langs enkelte strekninger av fylkesveiene.

Fann du det du leita etter?