Nettleie

Klikk for stort bilete

Nettleie er det du som kunde betaler for å være tilknyttet strømnettet samt for å få levert strømmen hjem til deg.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som bestemmer hvor mye Jæren Everk samlet kan ta i nettleie.

Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. En betydelig andel av nettleien består av offentlige avgifter.

Tariffer gjeldene fra 01.01.2021 (PDF, 191 kB)


Vil nettleien øke i tiden fremover?

Det vil avhenge av hvilke rammer myndighetene setter for nettselskapene og eventuelle nye oppgaver som nettselskapene blir pålagt. Prisstigningen, renteutvikling og offentlige avgifter vil også spille inn.

Nettleieinntektene er regulert av myndighetene (OED og NVE).