Plusskunde tilknytning

Klikk for stort bilete

 

Plusskunder er forbrukskunder som også har en viss kraftproduksjon, enten fra solceller, vindmøller eller andre produksjonsanlegg. Total effekt på produksjonsanlegget kan ikke overstige 100kW.

Produksjonen skal normalt være mindre enn kundens eget forbruk, men i perioder kan plusskunden produsere mer enn forbruket. Overskuddskraften selges inntil videre inn i distribusjonsnettet til ditt nettselskap. Denne ordningen vil bli endret, slik at du må selge overskuddet til en kraftleverandør.

Tekniske krav

Nettselskapet stiller følgende krav til teknisk løsning hos Plusskunden:

 • Anlegget skal kobles ut automatisk ved strømstans i distribusjonsnettet, og må bli liggende ute til normal strømforsyning er gjenopprettet.
   
 • Anlegget må kobles fra nettet ved avvik i spenning eller frekvens utover angitte grenseverdier.
   
 • Anlegget må ha målerutrustning som kan måle både innmating og uttak. Måleren skal monteres i grensesnittet mellom nettselskapets og nettkundens anlegg.
   
 • Nettselskapet har rett til å koble anlegget fra nettet hvis driftsmessige forhold gjør dette nødvendig.


Fremgangsmåte

For å bli Plusskunde må nettkunden gjøre følgende:

 • Ta kontakt med autorisert installatør som installerer anlegget i henhold til de gjeldende tekniske krav.
   
 • Installatør melder anlegget til Jæren Everk på vanlig måte og angir anleggets maksimale effekt.
   
 • Jæren Everk sørger for montering av måler som kan avregne innmating og uttak. Kostnader til måler dekkes av Jæren E-verk.


For ytterligere informasjon om ordningen kan autoriserte installatører eller Jæren Everk kontaktes.