Plusskunde tilknytning

Klikk for stort bilete

 

En plusskunde produserer strøm til eget forbruk, og kan i perioder produsere mer strøm enn kunden selv bruker. Et anlegg hos en plusskunde kan maksimalt levere inn 100kW i strømnettet. Er det over dette blir det deifnert som et produksjonsanlegg.

Tekniske krav

Nettselskapet stiller følgende krav til teknisk løsning hos Plusskunden:

 • Anlegget skal kobles ut automatisk ved strømstans i distribusjonsnettet, og må bli liggende ute til normal strømforsyning er gjenopprettet.
   
 • Anlegget må kobles fra nettet ved avvik i spenning eller frekvens utover angitte grenseverdier.
   
 • Anlegget må ha målerutrustning som kan måle både innmating og uttak. Måleren skal monteres i grensesnittet mellom nettselskapets og nettkundens anlegg.
   
 • Nettselskapet har rett til å koble anlegget fra nettet hvis driftsmessige forhold gjør dette nødvendig.


Fremgangsmåte

For å bli Plusskunde må nettkunden gjøre følgende:

 • Ta kontakt med autorisert installatør som installerer anlegget i henhold til de gjeldende tekniske krav.
   
 • Installatør melder anlegget til Jæren Everk på vanlig måte og angir anleggets maksimale effekt.
   
 • Jæren Everk sørger for montering av måler som kan avregne innmating og uttak. Kostnader til måler dekkes av Jæren E-verk.


For ytterligere informasjon om ordningen kan autoriserte installatører eller Jæren Everk kontaktes.