Strømmåler

Klikk for stort bilete

Med automatisk strømmåler har vi tatt i bruk ny teknologi som gjør det enklere for oss å gi og ta i mot måleravlesning. Du slipper å lese av måleren din selv, og ved å ta aktiv kontroll over strømforbruket vil du kunne spare penger.

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge få ny automatisk strømmåler. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har fastsatt fristen for innføring av Smart strøm. Myndighetene kaller det AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer). Dette åpner for en smartere håndtering av el-forbruket, både for forbruker, nettselskap og miljø. Innføringen av automatiske strømmålere hos alle norske strømkunder er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år.

Jæren Everk er ferdige med å installere automatiske strømmålere i Hå kommune. 

Fordeler med automatisk strømmåler

  • ENKELT– du slipper å lese av strømmåleren – dette vil gå automatisk. Selv om måleravlesningen vil skje automatisk, er det viktig med en egenkontroll av energiforbruket. Vi oppfordrer derfor alle til å notere ned målerens tellerstand av og til, f.eks. minst en gang pr. år.
  • SIKKERT – automatisk avlesning reduserer faren for feil avlesning/registrering.
  • RYDDIG – du har full kontroll på forbruket ditt – se timeforbruket på egen webside.
  • FREMTIDSRETTET – det vil etter hvert komme styringsenheter og strømavtaler som gjør det enklere for deg å styre forbruk og kostnader knyttet til strøm.