Utskiftingen til nye strømmålere går som planlagt.

Utrullingen av nye smarte målere til husstandene i Hå kommune går som planlagt. Vi er snart ferdige med å installere målere i område 1(Nærbø, Rosk, Motlandsmarka, Kvimarka og del av Urheifeltet) og vi har begynt å installere målere i område 2 (Nærbø Sentrum).

Detaljplanlegging  for område 3 (Nærbø, Nord og Håland-Opstad) er godt i gang.