Spørsmål og svar om Smart strøm/AMS

Klikk for stort bilete


Her er noen vanlige spørsmål og svar i forbindelse med de automatiske strømmålerne.

Hva er Smart Strøm?

Smart Strøm er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder få installert smarte strømmålere i hjemmene sine. Det blir enklere å være strømkunde, og gir store fordeler for samfunnet og klimaet.

 

Er AMS det samme som Smart Strøm?

Begrepene AMS og Smart Strøm brukes gjerne om hverandre. AMS står for ”avanserte måle- og styringssystemer”. Vi synes ”Smart Strøm” er et uttrykk som bedre forklarer hva dette dreier seg om.

 

Hva vil Smart Strøm gi oss som vi ikke har i dag?

Smart Strøm gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Digital teknologi sikrer dessuten at strømforbruket ditt blir riktig målt til enhver tid.

 

Hvilke fordeler får jeg med den nye strømmåleren?

Du får installert en måler som er enkel, sikker, gir full forbrukskontroll og er tilpasset fremtidens strømmarked.

 

Automatisk avlesning time for time

Du slipper å lese av måleren din


Faktura basert på reelle måleverdier

Du betaler for den strømmen du brukte den timen du brukte den

 

Økt sikkerhet

Automatisk avlesning reduserer faren for feil registrering

 

Smart forbrukskontroll

Du får bedre oversikt over strømforbruket og kan tilpasse forbruket til tider av døgnet med lavere priser

 

Fremtidsrettet

Måleren er tilpasset fremtidens styringsenheter og strømtariffer. Dette gir deg en mulighet til å styre kostnader og forbruk på en enklere måte

 

Miljøhensyn

En bevist strøm forbruker sparer miljøet. Lavere og smartere strømforbruk gir mer av den rene vannkraften til flere.

 

Når kommer Smart Strøm her i kommunen?

Alle strømkunder i Norge skal ha fått Smart Strøm innen utgangen av 2018. For våre kunder vil målerne byttes i løpet av perioden september 2015 til juli 2017


Hvorfor har nettselskapene byttet ut strømmålere de senere årene som nå må byttes på nytt?

Strømmålere kontrolleres jevnlig for å sjekke at de viser riktig forbruk. I tilfeller med større avvik, byttes målerne slik at ikke kunden skal bli belastet for feil forbruk. I tilfeller med små avvik vil en nå vente med å skifte ut målerne til Smart Strøm er på plass.

 

Hva vil det koste å ta i bruk Smart Strøm og hvem skal betale?

For kundene våre er det ingen engangskostnad ved Smart Strøm, den nye måleren dekkes inn over nettleien gjennom flere år.


Kan jeg velge å ikke bytte til AMS-måler?

Nei. Myndighetene har bestemt at alle målere i hele landet skal byttes ut med nye AMS-målere.

 

Hva hvis det ikke er plass til ny måler i sikringsskap?

Det er allerede en strømmåler i alle sikringsskap, og det vil i de aller fleste tilfellene være plass til at denne byttes. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.

 

Hva slags teknologi blir benyttet?

De nye målerne overfører siste 24 timers forbruksverdier (time-for-time) en gang per døgn. Dataoverføringen, som skjer nattestid, er lydløs og varer kun noen få sekunder. Overføringen skjer via radiosignaler. Effekten som blir benyttet, ligger typisk på mellom 10 og 500mW i den korte tiden sendingen varer. Til sammenlikning har en mobiltelefon en typisk effekt på 2000mW.

 

Avgir den nye måleren mer stråling?

Våre fjernavlesningsmålere oppfyller bransjens og myndighetenes regulative standarder. Likeså oppfyller de våre egne strenge krav til kvalitet. Les hva vår leverandør av målere sier om strålingsfaren (PDF, 250 kB).

 

HAN-grensesnitt (Home Automation Network)

«AMS + HAN – om å gjøre sanntidsdata tilgjengelig for forbruker»

NVE har forskriftsfestet krav til at alle AMS-målere skal ha grensesnitt som gjør det mulig å tilkoble display, og at nettselskapet har ansvar for å tilrettelegge for at tilkobling kan foretas. Drivkreftene bak kravet er å formidle forbruksdata og annen relevant informasjon til forbrukeren, slik at alle forbrukere kan gis muligheten til å benytte energi på en mer bevisst og kostnadseffektiv måte. Det er anbefalt at AMS-målerne skal ha et fysisk grensesnitt i form av en RJ-45-kontakt.

 

Hva er Elhub?

Elhub skal være den sentrale datahuben for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Elhub vil endre og forenkle hverdagen for alle kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Elhub skal settes i drift i februar 2017.

Mer informasjon om Elhub finner du på www.elhub.no

 

SD-anlegg

En del kunder bruker en energipuls fra strømmåleren for å overvåke og styre energiforbruket i eget bygg – ved hjelp av et såkalt SD-anlegg.

Når strømmåleren blir byttet, vil verdien på energipulsen blir endret. Endringen vil påvirke drift av for eksempel ventilasjonsanlegg eller varmesystemer i bygget.

Dersom dere har et SD-anlegg som er driftet på denne måten anbefaler Jæren Everk at dere tar kontakt med din leverandør for å gjøre nødvendige endringer.