Anleggsbidrag

Klikk for stort bilete

Når nye kunder skal knyttes til strømnettet, eller eksisterende kunder som behøver økt nettkapasitet (forsterkning), skal kunden med virkning fra 1.1.2019 dekke hele eller deler av kostnaden ved tilknytningen, i form av et anleggsbidrag.

Bakgrunnen for denne praksisen er at Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) har vedtatt endringer i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.

Forespørsel om tilknytning, forsterking eller ønske om bedre kvalitet

Kunde sender forespørsel via Elsmart portalen. Dette gjøres av Elektroinstallatør på vegne av kunde. Kunde kontakter selv Elektroinstallatør for å få dette utført.

For større utbygginger og anlegg kan kunde sende forespørselen direkte til Jæren Everk pr e-post på post@jev.no eller pr brev til Jæren Everk, Postboks 55, 4367 Nærbø.

Tilknytningsvilkår

Jæren Everk henviser til standard tilknytningsvilkår fra KS Bedrift.
Tilknytningsvilkår for privatkunder (PDF, 60 kB) 
Tilknytningsvilkår for bedriftskunder (PDF, 175 kB)

Kostnadgrunnlag

Anleggsbidraget beregnes ut fra kundens bestilling og Jæren Everk sin gjeldende standard for bygging av nett. Jæren Everk bestemmer teknisk løsning i all bygging av strømnett.

Anleggsbidragsavtale, fakturering og betaling

Kundens bestilling, på bakgrunn av et overordnet kostnadsestimat fra Jæren Everk, danner grunnlaget for videre arbeid og kostnader for kunden.

Eventuell uenighet og klager knyttet til anleggsbidrag kan bringes inn til NVE.

Utfyllende informasjon om anleggsbidrag: Informasjonsskriv om anleggsbidrag ved Jæren Everk (PDF, 125 kB)

 

Forskrift og bestemmelser

Anleggsbidrag beregnes etter de til enhver tid gjeldende forskrifter og bestemmelser: