Arbeid i nærheten av høyspentlinjer

Klikk for stort bilete

Dersom du skal jobbe i nærheten av linjer, kabler eller andre nettanlegg må du ta kontakt med Jæren Everk før arbeidet starter.

Prosedyre for entreprenører og andre ved arbeid nær spenningsførende anlegg tilhørende Jæren Everk. (PDF, 246 kB)

Skader som blir påført nettanlegg kan utsette deg og andre for fare.

Hvis kjøretøy berører høyspentlinje

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje skal du omgående:

  • Varsle vakttelefonen så raskt som mulig - tlf 970 54 720
  • Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet
  • Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

  • Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig
  • Hopp ned på bakken med bena godt samlet
  • Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt

Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag

Arbeider du med anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspentlinjer i nærheten av arbeidsstedet.

Skal du arbeide nærmere enn 30 meter fra linjen, må du på forhånd kontakte Jæren Everk.

Trefelling

Jæren Everk skal kontaktes når du skal felle trær nær strømlinjer. Felling av trær i nærheten av høyspentlinje skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår.