Feil på anlegg

Klikk for stort bilete

Kontakt oss i kontortiden på tlf 51 79 95 00 (kl 07.30 - 15.00)

Feilmelding utenom kontortid (vakt-telefon):  970 54 720

Er det planlagte strømutkoblinger så er disse varslet enten via sms eller epost.
I tillegg ligger det varsling på våre 
driftsmeldingside. Sjekk den før du ringer feilmeldingen.

Sjekkliste før du ringer:

Mangler naboen også strøm ?
Da er det en feil på nettet, ta kontakt med Jæren Everk
 
Er det kun din installasjon som mangler strøm?
Kontroller at hovedsikringer eller jordfeilbryter er intakte og innkoblet.
Kontroller at inntakssikringer er intakte. Inntakssikringer er vanligvis plassert der kabel eller luftledning kommer inn i huset.
Hvis noe av dette har slått ut, er det en intern feil i din installasjon, og du må kontakte Autorisert elektroentreprenør.

 

Feil på gatelys

Vi utfører ikke lenger vedlikehold eller reparasjoner på gatelys. 

Feil på kommunens gatelys meldes nå via kommunens feilmeldingstjeneste. Trykk på ruten merket «gatelys» og følg instruksjonene.

kommunens feilmeldingstjeneste

For feil som krever umiddelbar oppmerksomhet kan vegtrafikksentralen kontaktes på telefonnummer 175