Leveringsplikt

Klikk for stort bilete

Du bør skaffe deg kraftleverandør snarest

Jæren Everk er ikke kraftleverandør. Du må derfor selv sørge for å bestille kraft hos en kraftleverandør (PDF, 163 kB).

Oppdatert prisinformasjon fra ulike kraftleverandører finner du på Forbrukerrådets prisportal.

Leveringsplikt

Elektrisitetsleveransen består av to deler, en monopolregulert del (nettselskaper) og en konkurranseutsatt del (kraftleverandører). Dette innebærer at kunder må inngå avtale både med det lokale nettselskapet og med en kraftleverandør.

Inntil du har valgt deg kraftleverandør er nettselskapet pliktig til å levere deg kraft på dyrere vilkår enn normalt. Denne leveransen kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning.

Kunder uten kraftleverandør/leveringsplikt

Kunder som ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, vil motta leveringpliktig kraft fra sitt nettselskap (Jæren Everk). Dette er vedtatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Leveringspliktig kraft fra Jæren Everk faktureres etter følgende priser:

 
Første 6 uker: Innkjøpspris (månedsmiddelpris på NordPool) + påslag 6,25 øre/kWh inkl. mva (5 øre/kWh eks. mva).
Etter 6 uker: Innkjøpspris (månedsmiddelpris på NordPool) + påslag 15,00 øre/kWh inkl. mva (12 øre/kWh eks. mva).

Velg kraftleverandør snarest. Se skriv fra NVE (PDF, 9 kB).

Kraftleverandører

En kraftleverandør er det selskapet du kjøper strøm fra. Du kan velge mellom mange forskjellige kraftleverandører, og alle har forskjellige priser og avtalevilkår. Du får imidlertid den samme strømmen uansett hvilken kraftleverandør du velger. Dersom du skifter kraftleverandør må du fortsatt betale det samme i nettleie til det lokale nettselskapet. Kraftleverandøren kjøper inn strøm på kraftbørsen, direkte fra produsenter, eller de produserer strømmen selv.

For å velge kraftleverandør / skifte kraftleverandør må du ha følgende tilgjengelig når du kontakter kraftleverandøren:

 

MålepunktID:

Dette finner du på faktura samt på infoskriv mottatt av Jæren Everk når du opprettet abonnementet
 

Målerstand:

Målerstand pr. i dag

Kundeopplysninger:

Opplysninger om fødselsdato (organisasjonsnummer for bedrifter), samt navn og adresse.

Liste over kraftleverandører

Liste over aktive leverandører (PDF, 163 kB)i kraftmarkedet i vårt forsyningsområde.

Oppdatert prisinformasjon fra ulike kraftleverandører kan du finne på Forbrukerrådets prisportal.