Om Jæren Everk

Jæren Everk administrasjonsbygg - Klikk for stort bilete

 

Jæren Everk er et nettselskap og har som oppgave å drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Hå kommune.


27. januar 1915 startet Jæderen Elektricitetsverk opp med levering av elektrisk kraft til kommunene Hå, Varhaug og Ogna. Selskapet er i dag et kommunalt foretak med Hå kommune som eier, og er et rent nettselskap med Hå kommune som forsyningsområde.


Virksomheten drives i henhold til rammer gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for inntekter og tariffering.


Jæren Everk eier lednings-/kabelnettet i kommunen og overfører (transporterer) kraften til alle forbrukere. Nettselskapet har enerett på transport av kraft innen sitt område


Jæren Everk har i dag 23 ansatte.


Arbeidet med ansattes sikkerhet prioriteres gjennom et aktivt og systematisk HMS -arbeid. Alle ansatte har et spesielt ansvar for å ivareta arbeidskollegers og egen sikkerhet i det daglige arbeidet.


Visjon og verdier
 

Alltid på nett!


Åpen, Sikker, Ansvarlig


Jæren Everks visjon og verdier er en rettesnor i hverdagen, både når det gjelder egen atferd og hva man kan forvente av andre. Verdiene, sammen med våre etiske retningslinjer, gir oss retning og styrke til å ta gode valg.

 

 

 


 

Sist endra 20.12.2016
Fann du det du leita etter?