Anskaffelser

Anskaffelsene til Jæren Everk er delvis underlagt Lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. Loven gir føringer for selskapets innkjøpsprosesser.

For å effektivisere prosessen er Jæren Everk tilsluttet Sellihca kvalifikasjonsordning. Kvalifikasjonsordningen annonseres i EU-Tidende en gang pr. år slik at leverandørmarkedet informeres om ordningen.

 

Jæren Everk bruker, i likhet med de fleste everk i Norden Sellihca kvalifikasjonsordning. Dette betyr at leverandører som ønsker å levere varer og tjenester til Jæren Everk som hovedregel være registrert og kvalifisert i Sellihca.

 

En registrering i Sellihca gir ingen garanti for oppdrag fra Jæren Everk, men leverandøren vil komme opp som mulig tilbyder når det gjennomføres markedssøk i Sellihca-basen.


For å bli prekvalifisert må man kontakte Sellihca:

Sellihca Qualification

Postboks 1817
4801 Arendal
Tel: + 47 37 06 35 30 / + 47 37 06 35 30
Fax: + 47 37 06 35 31
E-postadresse: 
nordic@achilles.com