Lokal energiutredning i Hå kommune

Lokal energiutredning 2012 for Hå kommune - Klikk for stort bileteLokal energiutredning 2012 for Hå kommune Jæren Everk har ansvar for utarbeidelse av lokal eneriutredning i Hå kommune.

I 2010 valgte Jæren Everk og kommunen å samarbeide om utarbeidelse av en felles Klima- og Energiplan. Planen var todelt med en del 1 som inneholdt status og bakgrunnsmateriale, som også tilfredsstilte NVEs krav til Lokal energiutredning. Oppdatering av energiutredningen sammenfaller med revidering av Klima- og energiplan, som nå tas inn som en del av Kommuneplanen.

Hensikten med Lokal energiutredning er å gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og gjennom å øke kunnskapen bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Utredningne som fungere som et oppslagsverk for private, næringsliv og kommuner, og forhåpentligvis bidra til samarbeid mellom energiakttørene i kommunen.

Energiutredningen skal vedlikeholdes hvert annet år og presenteres i et offentlig møte.

 

Bakgrunnen for utredningen finnes iForskrift om energiutredninger som trådte i kraft 1.1.2003 

Fann du det du leita etter?

Om oss