Arbeidet med å koble til elektriske anlegg på nye Opstad transformatorstasjon pågår for fullt. Stasjonen vil settes i drift i løpet av november.

I går ble den første trafoen levert til Opstad transformatorstasjon. I dag kom trafo nummer to.

I alt skal det 3 trafoer i stasjonen. De to første trafoene er Jæren Everks. Lyse skal ha en stortrafo i stasjonen. Denne kommer til å veie godt og vel 165 tonn når den blir fylt med olje. Trafoen håper vi er på plass i helga, det kommer rett og slett an på været!

Ordfører Jonas Skrettingland fikk æren av å foreta "spadestikket", for anledningen i en minigraver som var både liten og elektrisk .

Nye Opstad transformatorstasjon er den største investeringen i Jæren Everks historie og er et viktig steg for å møte et stadig økende behov for strøm på Jæren. 

Jærentreprenør er tildelt kontrakten for bygging av nye Opstad transformatorstasjon og tirsdag ble kontrakten signert. 

Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde. Kontrakten har en verdi på rundt 60 millioner kroner.

Styret i Jæren Everk har vedtatt en investeringsramme i forbindelse med ny Opstad transformatorstasjon og godkjent fremdriftsplanen der utbyggingsprosjektet skal ferdigstilles i mars 2021.

Det er Jæren Everk og Lyse Elnett i lag som skal bygge ny transformatorstasjon på Opstad. Transformatorstasjonen skal erstatte eksisterende stasjon.

Jæren Everk og Lyse Elnett har fått konsesjon til å bygge ny transformatorstasjonen på Opstad. Transformatorstasjonen skal erstatte eksisterende stasjon.