Arbeidet med å koble til elektriske anlegg på nye Opstad transformatorstasjon pågår for fullt. Stasjonen vil settes i drift i løpet av november.

Ordfører Jonas Skrettingland fikk æren av å foreta "spadestikket", for anledningen i en minigraver som var både liten og elektrisk .

Nye Opstad transformatorstasjon er den største investeringen i Jæren Everks historie og er et viktig steg for å møte et stadig økende behov for strøm på Jæren. 

Jærentreprenør er tildelt kontrakten for bygging av nye Opstad transformatorstasjon og tirsdag ble kontrakten signert. 

Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde. Kontrakten har en verdi på rundt 60 millioner kroner.

Styret i Jæren Everk har vedtatt en investeringsramme i forbindelse med ny Opstad transformatorstasjon og godkjent fremdriftsplanen der utbyggingsprosjektet skal ferdigstilles i mars 2021.

Det er Jæren Everk og Lyse Elnett i lag som skal bygge ny transformatorstasjon på Opstad. Transformatorstasjonen skal erstatte eksisterende stasjon.

Jæren Everk og Lyse Elnett har fått konsesjon til å bygge ny transformatorstasjonen på Opstad. Transformatorstasjonen skal erstatte eksisterende stasjon.