Første spadestikk for nye Opstad transformatorstasjon og utbygging av Jærnettet

Klikk for stort bilete Liv Margot Sviland, Jæren Everk Ordfører Jonas Skrettingland fikk æren av å foreta "spadestikket", for anledningen i en minigraver som var både liten og elektrisk .

Nye Opstad transformatorstasjon er den største investeringen i Jæren Everks historie og er et viktig steg for å møte et stadig økende behov for strøm på Jæren. 

Ja, det er dyrt, men sikkerhet koster. Nå får vi en trygg strømforsyning for mange år framover, sa en ivrig ordfører.

Styreformann Tobias Aanestad slo fast at dette var en dag som 17 mai. 

Transformatorstasjonen bygges sammen med Lyse Elnett og Jærentreprenør AS skal stå for bygg og grunn. Den blir på totalt rundt 1000 kvadratmeter, inkludert transformatorcelle og skal erstatte eksisterende stasjon.

Ny transformatorstasjon på Opstad er det første av mange prosjekt for fornying og oppgradering av regionalnettet på Jæren. I tillegg til Opstad transformatorstasjon er en ny 132 kV-linje under bygging mellom Opstad, Høg-Jæren og Bjerkreim. 

Du kan lese mer om fornyingen og oppgraderingen av regionalnettet på Jæren på Lyse Elnett sine sider.