I sluttfasen for Opstad transformatorstasjon

Klikk for stort bileteBygging av Opstad Transformatorstasjon Fredrik Ringe Arbeidet med å koble til elektriske anlegg på nye Opstad transformatorstasjon pågår for fullt. Stasjonen vil settes i drift i løpet av november.

Det pågår mye arbeid i stasjonen for tiden med kobling av elektriske anlegg, vern, fiber for datakommunikasjon, og klargjøring av uteområde. 

I slutten av oktober skal de første transformatorene og anlegg spenningssettes. I løpet av en periode på tre uker skal den nye transformatorstasjonen settes i drift og den gamle stasjonen blir da lagt strømløs når den nye tar over i november.

Det er en historisk begivenhet at vi nå går over på et nytt og høyere spenningsnivå både i regionalnettet og lokalnettet. Dette vil gi betydelig økning i kapasitet i strømnettet som er av stor betydning for å få til videre vekst og elektrifisering av samfunnet.

Når den nye stasjonen er satt i drift skal den gamle stasjonen rives. Transformatorer og elektrisk anlegg skal  demonteres og fjernes.

Klikk for stort bileteGIS-anlegg kobles Fredrik Ringe