Kontrakt for byggingen av nye Opstad transformatorstasjon signert

Klikk for stort bileteBirger Høyland, everkssjef i Jæren Everk (t.v.); Leif Jarle Vigre, driftsleder i Jærentreprenør og Håvard Tamburstuen, administrerende direktør i Lyse Elnett med kontrakten. Lyse Elnett Jærentreprenør er tildelt kontrakten for bygging av nye Opstad transformatorstasjon og tirsdag ble kontrakten signert. 

Kontrakten gjelder grunnarbeid, bygg og utendørsområde. Kontrakten har en verdi på rundt 60 millioner kroner.

- Vi er glade for at byggherre har valgt en lokal entreprenør, og vi kommer til å engasjere mange lokale entreprenører i prosjektet. Dette vil være positivt for det lokale næringslivet i Hå kommune, sier driftsleder Leif Jarle Vigre i Jærentreprenør.

- Nye Opstad transformatorstasjon er den største investeringen i forsyningsnettet i Hå kommune noensinne, og er et viktig steg for å møte et stadig økende behov for strøm på Jæren, sier everksjef Birger Høyland i Jæren Everk..

Arbeidet med å bygge den nye transformatorstasjonen starter opp allerede i april, og planen er at nybygget skal stå ferdig rundt årsskiftet. Når bygget er ferdig, skal innmaten i den nye trafoen monteres. Det er en stor jobb, som for tiden er ute på anbud.

Den nye transformatorstasjonen blir på totalt rundt 1000 kvadratmeter, inkludert transformatorceller. Bygget skal være i betong, og blir delvis grå og delvis i en jordrød farge.