Styret i Jæren Everk har vedtatt investeringsramme

Klikk for stort bilete Lyse elnett Styret i Jæren Everk har vedtatt en investeringsramme i forbindelse med ny Opstad transformatorstasjon og godkjent fremdriftsplanen der utbyggingsprosjektet skal ferdigstilles i mars 2021.

Det er Jæren Everk og Lyse Elnett i lag som skal bygge ny transformatorstasjon på Opstad. Transformatorstasjonen skal erstatte eksisterende stasjon.

Jærentreprenør AS skal stå for bygg og grunn og første spadestikk skal etter fremdriftsplanen være i april 2019.

Fornying og oppgradering av regionalnettet på Jæren er et stort prosjekt som går over mange år. Prosjektet blir inndelt i flere delprosjekter og oppgradert i etapper. Arbeidet med delprosjekter pågår parallelt. Ny transformatorstasjon på Opstad er et av delprosjektene.

Du kan lese mer om fornyingen og oppgraderingen av regionalnettet på Jæren på Lyse Elnett sine sider.